Συμφωνία GRID TELECOM και ISLALINK για νέο διάδρομο οπτικών ινών στη Μεσόγειο

Συμφωνία GRID TELECOM και ISLALINK για νέο διάδρομο οπτικών ινών στη Μεσόγειο

News Συμφωνία GRID TELECOM και ISLALINK για νέο διάδρομο οπτικών ινών στη Μεσόγειο Υπογραφή συμφωνίας 25ετούς διάρκειας Η Grid Telecom και η Islalink ανακοινώνουν την υπογραφή συμφωνίας 25ετούς διάρκειας με αντικείμενο την επέκταση του επίγειου οπτικού δικτύου κορμού...