Γιατί Εμάς

Η Grid Telecom δημιουργήθηκε για να αλλάξει τα δεδομένα στο χώρο της χονδρικής αγοράς τηλεπικοινωνιών και να προσφέρει αξιόπιστες ολοκληρωμένες λύσεις και εξαιρετικές εμπειρίες Πελάτη, μέσω ενός ανεξάρτητου ουδέτερου δικτύου υποδομών. 

Business Stability (IPTO’s Subsidiary)

 

Θυγατρική Εταιρεία ΑΔΜΗΕ

Η Grid Telecom ως θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΑΔΜΗΕ και ως όχημα του για την παροχή χονδρικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, έχει την πλήρη χρηματοοικονομική και τεχνολογική υποστήριξή του.  Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ έχει ως αποστολή του την αξιόπιστη, αποδοτική και πράσινη ηλεκτροδότηση της χώρας, προωθώντας την ανάπτυξη του ελεύθερου ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και στην καθιέρωση της Ελλάδας ως κρίσιμου ενεργειακού και τηλεπικοινωνιακού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Μεσογείου.
Το εναλλακτικό οπτικό δίκτυο κορμού της Grid Telecom αξιοποιεί τα επίγεια οπτικά καλώδια γείωσης (OPGW: Optical Ground Wire) στους πυλώνες του χερσαίου δικτύου του ΑΔΜΗΕ και τις υποθαλάσσιες διασυνδέσεις που διαθέτει, επιτυγχάνοντας τις συντομότερες δυνατές διαδρομές και την ελαχιστοποίηση βλαβών, διασφαλίζοντας διαφορισμό, μέγιστη ασφάλεια, υψηλή διαθεσιμότητα και εξαιρετικά χαμηλή υστέρηση μεταγωγής δεδομένων. Alternative Network footprint over the IPTO pylons

 

Εναλλακτικό Οπτικό Δίκτυο

Lean team of experts with significant experience in the Telecom Market

 

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η Grid Telecom αποτελείται από μια ευέλικτη ομάδα στελεχών με ευρεία εμπειρία και πείρα στον τομέα των χονδρικών τηλεπικοινωνιών και επιχειρηματικών λύσεων, την οποία χαρακτηρίζει το πάθος για υψηλή ποιότητα και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση για απόλυτη ικανοποίηση του Πελάτη. Στόχος μας να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες του Πελάτη, εμπλουτίζοντας και βελτιώνοντας συνεχώς το χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών μας.
H Grid Telecom επεκτείνει συνεχώς το ιδιόκτητο δίκτυο κορμού οπτικών ινών DWDM με αξιοποίηση αναβαθμισμένου εξοπλισμού τεχνολογίας αιχμής, προσφέροντας υψηλή διαθεσιμότητα, διασύνδεση υπερυψηλών ταχυτήτων, εγγυημένη χαμηλή υστέρηση μεταφοράς δεδομένων, ταχεία ενεργοποίηση υπηρεσιών Metro Ethernet και με ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική. State of the art Network

 

Δίκτυο DWDM Τεχνολογίας Αιχμής

Best Customer Experience & Support

 

Βέλτιστη Εμπειρία Πελάτη και Υποστήριξη

H Grid Telecom εστιάζει στην παροχή εξατομικευμένης εμπειρίας Πελάτη μέσω εξυπηρέτησης “One-Stop-Shop”, αξιοποιώντας τις γνώσεις και εμπειρίες των στελεχών της, σε συνδυασμό με εξελιγμένα Συστήματα Διαχείρισης Πελατών (CRM: Customer Relationship Management) και με την 24ωρη υποστήριξη του Κέντρου Λειτουργίας Δικτύου (NOC: Network Operations Center), διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσίας και τη μέγιστη ικανοποίηση του Πελάτη.