Η Αποστολή μας

«Με την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και επιχειρησιακής γνώσης, παρέχουμε στους Πελάτες μας αναβαθμισμένες υπηρεσίες δικτύωσης και διασύνδεσης ανοικτής πρόσβασης, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξουν αξιόπιστα εθνικά και διεθνή τηλεπικοινωνιακά δίκτυα».

Η Grid Telecom, ως τηλεπικοινωνιακό όχημα του ΑΔΜΗΕ, βρίσκεται σε μοναδική θέση να προσφέρει εναλλακτικές και εξαιρετικά αξιόπιστες χερσαίες και υποθαλάσσιες οπτικές συνδέσεις σε όλη την Ελλάδα και πέραν αυτής, αξιοποιώντας τη θέση της ως αναδυόμενου ουδέτερου φορέα τηλεπικοινωνιακού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή. Η Grid Telecom στοχεύει να αναπτύξει και να καθιερώσει την Κρήτη ως στρατηγικό κόμβο διασύνδεσης ανοικτής πρόσβασης στην περιοχή Βαλκανίων – Μεσογείου, προσθέτοντας χωρητικότητα εκατοντάδων Tbps, μέσω των καλωδιακών συστημάτων “MINOAS East-West” και “APOLLO East-West”, προσφέροντας τέσσερις γεωγραφικά εναλλακτικές υποθαλάσσιες διαδρομές προς την ηπειρωτική Ελλάδα με 96 ζεύγη οπτικών ινών συνολικά.