Η Ομάδα μας

Η ομάδα της Grid Telecom, είναι η κινητήριος δύναμη της ανάπτυξης και της επιτυχίας της και αποτελείται από στελέχη με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των χονδρικών τηλεπικοινωνιών και εταιρικών λύσεων. Η Grid Telecom στηρίζεται σε αφοσιωμένους επαγγελματίες που παρέχουν τις ιδανικές λύσεις με στόχο την ικανοποίηση όλων των Πελατών της. Για αυτό το λόγο στην εταιρεία καλλιεργείται μια ανοιχτή κουλτούρα συνεργασίας και ασφάλειας που προωθεί την επαγγελματική αλλά και προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων.