Μίσθωση Οπτικών Ινών

Το δίκτυο οπτικών ινών της Grid Telecom εκτείνεται  σε περισσότερα  από 4.000 χιλιόμετρα (χερσαία και υποθαλάσσια). Οι οπτικές ίνες βρίσκονται στη μεγάλη τους πλειοψηφία σε επίγεια καλώδια Optical Ground Wire (OPGW), τα οποία είναι εγκατεστημένα στους πυλώνες υψηλής τάσης του ηλεκτρικού δικτύου του ΑΔΜΗΕ. Οι τύποι οπτικών ινών που διατίθενται πανελλαδικά είναι G.652 και G.655.

Το δίκτυο οπτικών ινών της Grid Telecom διασυνδέει όλα τα ουδέτερα Data Centers ανοικτής πρόσβασης στην Ελλάδα, καλύπτοντας την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και επεκτείνεται  μέχρι τα διασυνοριακά σημεία διέλευσης με Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία και Τουρκία ενώ, αναπτύσσεται προς επιπρόσθετους διεθνείς προορισμούς όπως την Ιταλία, Αίγυπτο και αλλού

Με την μακροχρόνια μίσθωση ζεύγους οπτικών ινών (dark fiber) από το δίκτυο της Grid Telecom, ο Πελάτης αναπτύσσει ένα ανεξάρτητο ιδιόκτητο δίκτυο, το οποίο σε βάθος χρόνου έχει την δυνατότητα να το αναβαθμίζει απεριόριστα με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες του.   

Η υπηρεσία προσφέρεται με μακροχρόνια μίσθωση (IRU: Indefeasible-Right-of-Use), έτσι ώστε ο Πελάτης να είναι σε θέση να καθορίσει και προγραμματίσει  το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό του σχέδιο.

Για να διασφαλιστεί η άρτια συνδεσιμότητα του δικτύου οπτικών ινών σε μεγάλες αποστάσεις, η Grid Telecom προσφέρει υπηρεσίες Συνεγκατάστασης σε επιλεγμένες τοποθεσίες για την ενίσχυση της εκπομπής του σήματος, παρέχοντας ταυτόχρονα ένα ασφαλές και κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον για τη φιλοξενία του εξοπλισμού του Πελάτη.