Χώρος για Εγκατάσταση Ασύρματου Εξοπλισμού

Η Grid Telecom  προσφέρει τη δυνατότητα στους Πελάτες της να εγκαταστήσουν ασύρματο ενεργό εξοπλισμό στα ΚΥΤ του ΑΔΜΗΕ, παρέχοντας υπηρεσίες Φιλοξενίας σε μισθωμένο χώρο.  

Οι πολυάριθμες εγκαταστάσεις του ΑΔΜΗΕ σε όλη τη χώρα, διευκολύνουν τους Πελάτες  στην επέκταση των ασύρματων υποδομών τους, διευρύνοντας την κάλυψη του δικτύου τους σε νέες περιοχές.

Το ασύρματο δίκτυο του Πελάτη δύναται να συνδυαστεί με τις υπηρεσίες Χωρητικότητας της Grid Telecom, όπου υπάρχει ενεργός κόμβος DWDM.  

Η συνολική εγκατάσταση και ο έλεγχος λειτουργίας του ασύρματου εξοπλισμού, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Πελάτη, με ελεγχόμενη πρόσβαση σε κάθε σημείο.