Υπηρεσία Μήκους Κύματος Οπτικής Ίνας

Η υπηρεσία  Μήκους Κύματος Οπτικής Ίνας Layer-1, παρέχει ένα πλήρως διαχειριζόμενο κύκλωμα από σημείο σε σημείο, μέσω μιας αποκλειστικής διαδρομής στο δίκτυο DWDM της Grid Telecom, και παραδίδεται στα διαθέσιμα “Client Interfaces”.

Η υπηρεσία Μήκους Κύματος Οπτικής Ίνας της Grid Telecom αφορά μια οικονομικά αποδοτική λύση που καλύπτει τις αυξανόμενες ανάγκες ενός συγχρόνου ιδιωτικού  δικτύου κορμού, παρέχοντας πολύ υψηλή ταχύτητα διασύνδεσης με εξαιρετικά χαμηλή υστέρηση μεταγωγής δεδομένων.