Υπηρεσίες Ethernet

Το  “state-of-the-art” DWDM δίκτυο της Grid Telecom αναπτύσσεται διαρκώς, καλύπτοντας την ελληνική επικράτεια, παρέχοντας υπηρεσίες χωρητικότητας Layer-2.

Οι υπηρεσίες Ethernet της Grid Telecom αφορούν ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών χωρητικότητας και επιτρέπουν στους Πελάτες της να διασυνδέσουν ένα ή περισσότερα σημεία παρουσίας τους με τρόπο ευέλικτο και οικονομικό. 

Οι υπηρεσίες Ethernet περιλαμβάνουν υπηρεσίες point-to-point (E-LΙΝΕ), point-to-multipoint (E-TREE) και multipoint-to-multipoint (E-LAN). Ο Πελάτης έχει δυνατότητα επιλογής ταχύτητας του κυκλώματος από 1 Gbps, 10 Gbps και 100 Gbps σε ανταγωνιστικές τιμές και με σταθερή τιμολόγηση.

Μέσω μιας φυσικής θύρας στα υποστατικά του Πελάτη δημιουργούνται πολλαπλές ιδεατές διασυνδέσεις Ethernet (EVCs: Ethernet Virtual Connections) με διαφορετικά σημεία παρουσίας του. Κάθε ένα EVC διαθέτει ξεχωριστά χαρακτηριστικά όπως για παράδειγμα διαφορετική ταχύτητα ή ποιότητα υπηρεσίας (QoS: Quality-of-Service) από τα υπόλοιπα EVCs. 

Οι υπηρεσίες Ethernet προσφέρονται με εξαιρετικά χαμηλή υστέρηση (low latency) και με πολλαπλές διαδρομές προστασίας, μέσω του ιδιόκτητου δικτύου DWDM της Grid Telecom.

Η υψηλή διαθεσιμότητα του δικτύου κορμού της Grid Telecom, σε συνδυασμό με τις προσφερόμενες επιλογές φυσικής προστασίας στα σημεία παρουσίας του Πελάτη, εγγυούνται την απρόσκοπτη λειτουργία του κυκλώματος.

Οι κόμβοι DWDM της Grid Telecom είναι διασυνδεδεμένοι με εναλλακτικές οδεύσεις προσφέροντας διαφορισμό ενώ, η μέγιστη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών, διασφαλίζεται με επιπλέον υπηρεσίες προστασίας στα σημεία παρουσίας του Πελάτη, όπως διπλή εισαγωγή στα υποστατικά του Πελάτη ή εγκατάσταση διπλού ενεργού εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις του. Παρέχεται Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών (SLA: Service Level Agreement) με εγγυημένο χρόνο διαθεσιμότητας από 99.90% έως 99.95%. 

Για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας Ethernet, η Grid Telecom εγκαθιστά στα υποστατικά του Πελάτη πιστοποιημένο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας με διεπαφές 100Base-TX, 100Base-FX, 100Base-LX10, 1000Base-T, 1000Base-SX, 1000Base-LX, 1000Base-ZX, 10GBASE-SR, 10GBASE-LR και 10GBASE-ER.

Το δίκτυο της Grid Telecom επιτηρείται 24×7×365 από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (NOC: Network Operations Center), στελεχωμένο με έμπειρο προσωπικό, το οποίο ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα των Πελατών.


E-Line
E-Line

Η υπηρεσία E-LINE της Grid Telecom είναι μια υπηρεσία Ethernet από σημείο σε σημείο, η οποία  συνδέει δύο τοποθεσίες μέσω μιας ιδεατής σύνδεσης Ethernet (EVC).

Η υπηρεσία E-LINE αφορά τη σύνδεση δύο σημείων με συμμετρική χωρητικότητα μέσω του DWDM δικτύου της Grid Telecom.

Το κύκλωμα Ethernet υλοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα του Metro Ethernet Forum μέσω μιας ιδεατής σύνδεσης Ethernet (EVC) και τα δεδομένα του Πελάτη μεταφέρονται διαφανώς μέσω του δικτύου της Grid Telecom χωρίς καμία αλλαγή.

Η σύνδεση κάθε σημείου του Πελάτη πραγματοποιείται αποκλειστικά με οπτική πρόσβαση μέσω του δικτύου οπτικών ινών της Grid Telecom.

E-Tree
E-Tree

Η υπηρεσία E-TREE της Grid Telecom, υλοποιείται με τοπολογία Ethernet Hub & Spoke ή Point-to-Multipoint, διασυνδέοντας πολλαπλά περιφερειακά σημεία σε ένα κεντρικό σημείο (Headquarters ή Data Center). 

Μεταξύ του κεντρικού και των περιφερειακών σημείων, δημιουργούνται πολλαπλές ιδεατές συνδέσεις Ethernet (EVC), υπό την μορφή «δένδρου». 

Η υπηρεσία E-TREE, αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για τη διασύνδεση των απομακρυσμένων σημείων με το κεντρικό σημείο του Πελάτη μέσω του πλησιέστερου κόμβου DWDM του δικτύου της Grid Telecom.

E-Lan
E-Lan

Η υπηρεσία E-LAN της Grid Telecom είναι μια υπηρεσία Ethernet πολλαπλών σημείων που συνδέει ταυτόχρονα  τρεις ή και περισσότερες τοποθεσίες μέσω των απαιτούμενων ιδεατών συνδέσεων Ethernet (EVCs, με δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου πολλαπλών σημείων (WAN: Wide Area Network), επεκτείνοντας τα τοπικά δίκτυα του Πελάτη (LANs: Local Area Network), έτσι ώστε τα δεδομένα να μεταφέρονται με ασφάλεια και ταχύτητα σε ολόκληρο το δίκτυο.

Η σύνδεση κάθε σημείου πραγματοποιείται αποκλειστικά με οπτική πρόσβαση με εγκατάσταση εξοπλισμού σε κάθε σημείο ίδιας τεχνολογίας για άμεση παραμετροποίηση.

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της υπηρεσίας E-LAN είναι ότι οποιοδήποτε νέο σημείο της επιχείρησης του Πελάτη έχει την δυνατότητα να διασυνδεθεί άμεσα με τον κεντρικό της σημείο με χαμηλό κόστος.