Ποιοί Είμαστε

Η Grid Telecom αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) της Ελλάδας και δραστηριοποιείται στη χονδρική τηλεπικοινωνιακή αγορά της χώρας από το 2019. Η Grid Telecom αξιοποιώντας το εναλλακτικό εκτεταμένο οπτικό δίκτυο της μητρικής εταιρείας και έχοντας επιπροσθέτως εγκαταστήσει “state-of-the-art” εξοπλισμό DWDM, παρέχει χονδρικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες πολύ υψηλής ποιότητας και διαθεσιμότητας.

Το χερσαίο οπτικό δίκτυο του ΑΔΜΗΕ είναι εγκατεστημένο στους πυλώνες υψηλής τάσης του ηλεκτρικού δικτύου και ακολουθεί εντελώς εναλλακτική όδευση σε σχέση με τα συμβατικά οπτικά δίκτυα κορμού.

  • Το χερσαίο και υποθαλάσσιο δίκτυο οπτικών ινών που διαχειρίζεται η Grid Telecom  σε ολόκληρη  την Ελλάδα, ξεπερνά σήμερα τα 4.000 χιλιόμετρα και συνεχώς επεκτείνεται με στόχο να έχει υπερδιπλασιαστεί κατά την επόμενη πενταετία.
  • Με τη δημιουργία μητροπολιτικών οπτικών δακτυλίων στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής  και της Θεσσαλονίκης, η Grid Telecom έχει κατορθώσει να διασυνδέσει το δίκτυό της με τα μεγαλύτερα Data Centers της χώρας.

Η Grid Telecom παρέχει τις ακόλουθες χονδρικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες: 

  • υπηρεσίες υπερυψηλής χωρητικότητας μέσω ενός σύγχρονου DWDM δικτύου
  • υπηρεσίες μίσθωσης οπτικής ίνας (dark fiber) για την ανάπτυξη ιδιόκτητων τηλεπικοινωνιακών δικτύων
  • υπηρεσίες συνεγκατάστασης σε Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) του ΑΔΜΗΕ

Προτεραιότητα της εταιρείας αποτελεί η ικανοποίηση του Πελάτη, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της λειτουργικής αρτιότητας του δικτύου και του υψηλού επιπέδου διαθεσιμότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς επίσης και με την κάλυψη των αναγκών του  με εξειδικευμένες λύσεις, «κομμένες και ραμμένες στα μέτρα του».