Νέα

1 - 6 από 29 αποτελέσματα

Αθήνα, 2 Μαΐου 2024 

H Grid Telecom, θυγατρική εταιρεία και φορέας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και η Quadrivium…

Τίθενται οι βάσεις για τη δημιουργία της ψηφιακής λεωφόρου Balkan Digital Highway

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2024

Η επιτάχυνση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Grid Telecom, θυγατρικής εταιρείας και φορέα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του ΑΔΜΗΕ, και του Διαχειριστή…


Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2023

Την τιμητική διάκριση «Εταιρεία της Χρονιάς» για το 2023 απέσπασε η Grid Telecom,  θυγατρική εταιρεία και φορέας…


Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2023

Η Grid Telecom, θυγατρική εταιρεία και φορέας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και η…


Αθήνα,  6 Nοεμβρίου 2023  


Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με αντικείμενο την από κοινού εμπορική αξιοποίηση των οπτικών ινών που διατρέχουν τις εναέριες ηλεκτρικές διασυνδέσεις…


Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2023: Η  Grid Telecom, θυγατρική εταιρεία και φορέας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και η…