Νέα

1 - 6 από 28 αποτελέσματα
Τίθενται οι βάσεις για τη δημιουργία της ψηφιακής λεωφόρου Balkan Digital Highway

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2024

Η επιτάχυνση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Grid Telecom, θυγατρικής εταιρείας και φορέα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του ΑΔΜΗΕ, και του Διαχειριστή…


Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2023

Την τιμητική διάκριση «Εταιρεία της Χρονιάς» για το 2023 απέσπασε η Grid Telecom,  θυγατρική εταιρεία και φορέας τηλεπικοινωνιακών…


Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2023

Η Grid Telecom, θυγατρική εταιρεία και φορέας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και η…


Αθήνα,  6 Nοεμβρίου 2023  


Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με αντικείμενο την από κοινού εμπορική αξιοποίηση των οπτικών ινών που διατρέχουν τις εναέριες ηλεκτρικές διασυνδέσεις…


Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2023: Η  Grid Telecom, θυγατρική εταιρεία και φορέας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και η…

Το δίκτυο επόμενης γενιάς με τεχνολογία DWDM που ανέπτυξε η θυγατρική του ΑΔΜΗΕ επιτρέπει ταχύτητες πολλαπλών 100 Gigabit

Έναν υπερσύγχρονο άξονα μεταφοράς δεδομένων που υποστηρίζει υπερυψηλές ταχύτητες 100 Gigabit (100G) σχεδίασε, κατασκεύασε και ενεργοποίησε η  θυγατρική εταιρεία του ΑΔΜΗΕ, Grid Telecom, για την…