Νέα

7 - 12 από 28 αποτελέσματα

Αθήνα, 18 Μαΐου 2023: Σε συμφωνία για την κατασκευή του υποθαλάσσιου καλωδιακού συστήματος οπτικών ινών ANDROMEDA που θα διασυνδέει την Ελλάδα, με την Κύπρο και…


Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κοινοπραξία EXPAND-E υπογράφουν επιχορήγηση για την ανάπτυξη 2.100 σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών ελαφρών και βαρέων οχημάτων

  • Με την υπογραφή των συμφωνιών…

Η περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων έχει την ευκαιρία να ενισχύσει το παιχνίδι της στην ψηφιακή εποχή. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει να γεφυρώσουμε το ψηφιακό χάσμα και να φέρουμε γρήγορο, αξιόπιστο…


Η Ελλάδα εξελίσσεται σε ισχυρό κόμβο μεταφοράς δεδομένων ανοικτής πρόσβασης ανάμεσα στην Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία, καθώς ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ,…


Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2022 – Η Grid Telecom, θυγατρική εταιρεία του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και η Lamda Hellix, θυγατρική εταιρεία της Digital Realty,…


Με τη συμφωνία αυτή η Grid Telecom και η Cinturion δημιουργούν τον πρώτο ουδέτερο κόμβο ανοικτήςπρόσβασης στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Μεσογείου, με σημείο διασύνδεσης την Ελλάδα…